Med geoenergi når Svärtinge skola kommunens miljömål

Här täcker marken under skolans område stora delar av fastighetens energibehov.

Värme, kyla och varmvatten från bergvärme

Norrköpings kommun har som mål att reducera sin energiförbrukning med 30% under perioden 2005 till 2030. Ambitionen är även att enbart använda förnybara energislag. Med detta som bakgrund valde Svärtinge skola att anlita Tektonik genom Månssons Rör för att installera en framtidssäker och klimatneutral geoenergilösning.

Gratis och framtidssäker energi i marken

Svärtinge skolas geoenergisystem utvinner energi ur marken under skolans parkeringsplats och innergård. Här har 19 energibrunnar borrats och är försett med kollektorer, som går över i markledningar för att sedan bindas samman i samlingsbrunnar. Från samlingsbrunnarna går 4 stamledningar in under bottenplattan och upp i skolans energicentral där värmepumparna är placerade. Genom att installera geoenergi reducerar skolan sina kostnader och hjälper kommunen att nå de uppsatta miljömålen. Naturkyla blir allt oftare ett krav i kommersiella och offentliga fastigheter. Genom att ta både värme och kyla från berget så effektiviseras systemet och ger ännu större besparingar.

  • Geoenergi hjälper skolan att nå de uppsatta hållbarhetsmålen
  • Genom att även utvinna kyla ur marken förstärks den totala effekten och kostnaderna sjunker ytterligare
  • Med en förnybar energikälla har skolans driftskostnader sjunkit avsevärt

Geoenergi innebär ett minimalt utsläpp av växthusgaser och andra miljöpåverkande substanser. Genom att investera i framtidssäker och förnybar energikälla har Svärtinge skola sänkt sina driftskostnader, ökat värdet på sin fastighet och reducerat sitt klimatavtryck.