Rusta använder geoenergi för värme, kyla och varmvatten

Genom att välja en förnybar och framtidssäker energikälla har Rusta idag ett nästan helt klimatneutralt system.

I området där Rustas centrallager ligger i Norrköping fanns inget fjärrvärmenät. Istället tittade fastighetsägaren på andra alternativ, och valde efter noggrann förstudie att anlita Tektonik tillsammans med Högbergs Rör för att installera ett geoenergisystem.

Noggranna förstudier för maximal kostnadseffektivisering 

Innan projektet påbörjades gjordes en fördjupad förstudie. Tre provhål borrades, för att möjliggöra så kallade TRT-mätningar. Utifrån mätningarnas resultat kunde Tektonik dimensionera ett system optimerat för Rustas behov och anpassat till platsens specifika förutsättningar. För att göra detta användes beräkningsprogrammet EED (Earth Energy Design). Resultatet blev ett borrhålslager med en komplex kombination av vertikala och vinklade energibrunnar, med syftet att nå så stor bergvolym på så liten yta som möjligt med en maximal besparing. 

En framtidssäker och klimatneutral lösning 

Rusta har investerat i två geoenergisystem som omfattar totalt 42 000 meter aktivt borrhålsdjup, fördelat på 161 energibrunnar. Idag försörjer geoenergisystemen hela Rustas centrallager i Norrköping med värme, tappvarmvatten och naturkyla till kontor. 

  • En klimatneutral lösning som minskar fastighetens miljöpåverkan markant
  • En kostnadseffektiv energikälla som inte påverkas av elpriset
  • Lägre driftskostnader och ett ökat fastighetsvärde

Tack vare att geoenergi utvinns inte ur förbränningsprocesser innebär uppvärmning och kylning med geoenergi ett minimalt utsläpp av växthusgaser och andra miljöpåverkande substanser. Med sin investering i ett geoenergisystem har Rusta sänkt sina driftskostnader, ökat värdet på sin fastighet och reducerat sitt klimatavtryck.