PostNord TPL i Norrköping investerar i förnybar geoenergi

Ökad hållbarhet och stora besparingar blir resultatet när Postnord Norrköping installerar bergvärme.

Framtidssäker och förnybar energi

PostNord TPL bygger en ny lager- och kontorsbyggnad på Händelö i Åby, Norrköpings kommun. Tektonik AB ansvarar för dimensionering och installation av geoenergisystemet samt leverans av värmepumpar till energicentralen. En geoenergianläggning nyttjar temperaturen i den omkringliggande miljön, i detta fall i berggrunden, för att utvinna energi. Målet är att minska energikonsumtionen, vilket leder till lägre driftskostnader och mindre miljöpåverkan. Med Geoenergi har PostNord TPL fått tillgång till en framtidssäker och förnybar energikälla.

Noggranna beräkningar för maximal effekt

Geoenergisystemet består av 62 energibrunnar i berggrunden kring fastigheten, fördelade på totalt 17 280 meter aktivt borrhålsdjup och med en samlad värmepumpseffekt som ligger på 640 kW. Vid den här typen av komplexa system är det avgörande med noggrann dimensionering för att anläggningen ska ge maximal besparing. Beräkningar i programmet EED (Earth Energy Design) visade att den bästa lösningen utifrån förutsättningarna här var en borrhålskonfiguration där energibrunnarna placeras på en linje, med 20 meter mellan varje borrhål. Energibrunnarna är försedda med PEM50 mm U-kollektorer som går över i PEM50 mm markledningar. Dimensionen på markledningarna är noggrant beräknad för ett lågt tryckfall vilket ger en bättre prestanda och lägre driftkostnader.

  • Noggrann dimensionering ger maximal prestanda och stora besparingar
  • Förnybar energikälla reducerar fastighetens klimatavtryck
  • Lägre driftskostnader ger ett högre fastighetsvärde


”God investering för både miljön och driftekonomiskt som dessutom ligger dold under ytan och ger minimal visuell påverkan jämfört med andra förnybara energikällor”, säger Bengt Ydebäck, projektledare på PostNord TPL.

”Genom att välja närproducerad geoenergi visar PostNord TPL på en medvetenhet kring både miljö och kostnader. Vi på Tektonik är stolta över att ha fått förtroendet att ta hand om såväl energileveransen såsom driftövervakning och vidare optimering av systemet för att maximera besparingen till dem”, säger David Johansson, Teknisk Chef för Tektonik.

Inledningsvis fanns planer på att värma fastigheten med fjärrvärme, men valet föll sedan på geoenergi. På så vis skapades tillgång till en förnybar och miljövänlig energikälla som minskar klimatpåverkan drastistkt. Anläggningen ger dessutom både lägre driftskostnader – och ett ökat fastighetsvärde. 

”Systemets gratis och förnybara energimängd minskar vår klimatpåverkan med ca 511 ton koldioxid per år”, säger Bengt Ydebäck.