Kunder i fokus

Här berättar vi om några av våra kunder och hur vi hjälpt dem att ta vara på förnybar geoenergi i berg, mark och grundvatten.

Geoenergiprojekt

Rusta, Norrköping

Rusta, Norrköping

Geoenergi för värme, kyla och varmvatten

Med en förnybar och framtidssäker energikälla har Rusta idag ett nästan helt klimatneutralt system.

Svärtinge skola, Norrköping

Svärtinge skola, Norrköping

Med geoenergi når Svärtinge skola kommunens miljömål

Här täcker marken under skolans område stora delar av fastighetens energibehov.

Rejmes, Nyköping

Rejmes, Nyköping

Akviferlager skapar värme, varmvatten och naturkyla

Grundvattnet förser Rejmes bilhall med förnybar energi som täcker behovet av värme, varmvatten och kyla.