Beställ en förstudie

Är du nyfiken på hur stora besparingar du kan göra genom att installera ett geoenergisystem? En förstudie lägger grunden för en installation av högsta kvalitet.

Säkerställ ditt geoenergiprojekt

På Tektonik har vi mer än 40 års erfarenhet av borrteknik och geoenergi. Vi kan hjälpa dig till en lönsam och hållbar investering som sänker driftskostnaderna och höjer värdet på din fastighet.

I förstudien görs en inventering av din fastighets förutsättningar och vilka möjligheter som finns. Vi tar fram ett förslag på lämplig installation, ett indikativt pris, samt en finansiell analys av besparingar och beräknad värdeökning. 

Vad undersöker vi i en förstudie?

  • Platsbehov i form av pannrum eller prefabricerade energihus.
  • Ansluten el-kraft och möjlig utökning.
  • Fjärrvärmeabonnemang, villkor och spetsvärme.
  • Energikalkyl och investeringskalkyl.
  • Analys av uppvärmningssystem, energiförbrukning och effektbehov.
  • Underlag till anmälan om installation.
  • Preliminär EED-beräkning (simulering av bergets energiuttag över tid).