Framtidsäkra din fastighet med förnybar geoenergi

Geoenergi är bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Ger sänkta driftkostnader, högre fastighetsvärde och minskad klimatpåverkan. En framtidssäker lösning med förnybar energi.

Räkna på drift & värdeutveckling

Priset på geoenergi är oberoende av marknadspriset på bränsle, vilket gör det till en framtidssäker lösning. En investering i geoenergi sänker dina energikostnader och höjer värdet på din fastighet. Testa gärna vår kalkylator och gör en egen kalkyl.

kr/kWh

kr/kWh

kWh/år

m3/år

kr/m3

Årlig besparing

En indikation på hur mycket driftkostnaden skulle minska jämfört med den energikälla ni använder idag.

Ökat fastighetsvärde

En indikation på hur mycket er fastighet ökar i värde med geoenergi, till följd av sänkta driftkostnader (kalkylen baseras på en avkastningsränta på 5,5%).

Driftkostnad vid 2 % indexökning

Intresserad av en förstudie?

Beställ en förstudie som blir ett investeringsunderlag för ditt geoenergiprojekt.

Beställ en förstudie

Vår arbetsprocess

  1

  Få en indikativ offert

  Få en snabb indikation gällande investeringskostnad, lönsamhet och ROI.

  2

  Genomför en förstudie

  En förstudie lägger grunden för en installation av högsta kvalitet.

  3

  Få ett kvalitetssäkrat affärsförslag

  Ett kvalitativt beslutsunderlag med ett väl dokumenterat affärsförslag, baserat på fakta.

  4

  Installera ditt geoenergisystem

  När vi hittar rätt lösning är det dags för installationen.

  5

  Bekymmersfritt ägande

  Vi tar ansvar för drift, övervakning och optimering av ditt geoenergisystem.

Geoenergiprojekt

Rusta, Norrköping

Rusta, Norrköping

Geoenergi för värme, kyla och varmvatten

Med en förnybar och framtidssäker energikälla har Rusta idag ett nästan helt klimatneutralt system.

Svärtinge skola, Norrköping

Svärtinge skola, Norrköping

Med geoenergi når Svärtinge skola kommunens miljömål

Här täcker marken under skolans område stora delar av fastighetens energibehov.

Rejmes, Nyköping

Rejmes, Nyköping

Akviferlager skapar värme, varmvatten och naturkyla

Grundvattnet förser Rejmes bilhall med förnybar energi som täcker behovet av värme, varmvatten och kyla.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss för mer information om geoenergi och förnybar energi. Ställ din fråga i formuläret, så hör vi av oss.